Ons gehoor
Ons gehoor

Het oor wordt onderverdeeld in drie delen:

  • het buitenoor (auris externa), bestaat uit de oorschelp en de gehoorgang. Dit deel, dat in de volksmond 'het oor' wordt genoemd, dient om geluidstrillingen op te vangen.
  • het middenoor (auris media) met de drie gehoorbeentjes. Dit systeem zet de geluidstrillingen om in mechanische trillingen en geeft ze door aan het binnenoor.
  • het binnenoor (auris interna), bestaat uit het slakkenhuis met daaraan de gehoor- en de evenwichtszenuw. Het slakkenhuis is het orgaan dat verantwoordelijk is voor de geluidswaarneming. Hier vindt de omzetting plaats van mechanische trillingen naar zenuwimpulsen. De zenuwimpulsen worden vervolgens doorgegeven via de gehoorzenuw naar de hersenen waar het geluid wordt verwerkt en waargenomen.

Gehoorverlies

Gehoorverlies wordt vaak gerelateerd aan ouder worden, maar er zijn vele andere oorzaken. Afhankelijk van de plaats in het oor waar het gehoorverlies wordt veroorzaakt, is er sprake van een geleidingsverlies of een perceptief verlies. Ook een combinatie van beide is mogelijk. De mate van het gehoorverlies wordt bepaald in relatie tot een normaal werkend oor.

Vaak is het mogelijk om het gehoorverlies in het oor te lokaliseren. Deze informatie is erg belangrijk bij het behandelen van het gehoorverlies.

Werking van het gehoor

De oorschelp en de gehoorgang vangen geluidstrillingen op. Vervolgens komt het trommelvlies in beweging. De mechanische trillingen van het trommelvlies worden doorgegeven aan de stijgbeugel d.m.v. de hamer en het aambeeld. De stijgbeugel beweegt heen en weer als een piston in het ovale venster, waardoor de vloeistof in het slakkenhuis beweegt.

In het slakkenhuis ontstaan er golfbewegingen waardoor de haarcellen in het binnenoor gaan bewegen. Worden de haarcellen geprikkeld, dan zenden zij zenuwimpulsen door via de gehoorzenuw naar het deel in de hersenen dat instaat voor de verwerking van geluid, ook wel het hoorcentrum genoemd.

De frequentie van het geluid bepaalt welke groep haarcellen wordt geactiveerd, hierdoor is het mogelijk om verschillende geluiden te onderscheiden. Zijn er haarcellen beschadigd, bijvoorbeeld door veroudering, ziekte of andere oorzaken, dan ontstaan er problemen bij het horen van bepaalde geluiden en bij het onderscheiden van geluiden.