't Oorhuis

De stad Aalst  die zichzelf profileert als zorgstad

Goed nieuws voor Aalst : het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie kende een projectsubsidie toe van 1.706.735 EUR aan het AIPA-project in Aalst. Dit project kende zijn start in het vorige bestuur en werd verder vorm gegeven door schepen Smeyers, schepen Casaer en mijzelf. Het platform AIPA wil een innovatieve zorgproeftuin ontwikkelen in Aalst met als thema: ageing in place, om ouderen zo lang mogelijk kwalitatief thuis te laten wonen. De focus ligt op THUIS blijven en op VEREENZAMING tegengaan, ondermeer door aangepast WONEN , vertrekkend van woonzorgwijken in verstedelijkt en landelijk gebied en met een bijzondere aandacht voor sociaal zwakkere doelgroepen en de BETAALBAARHEID van wonen en zorg. De stad Aalst  die zichzelf profileert als zorgstad - wil deze uitdaging aangaan en vormde daartoe een platform met als partners de Zorginnovatiecluster, OCMW Aalst, SHM Dewaco, SHM Denderstreek, het Prof Consortium, Voka Healthcommunity, Sebeco en t Oorhuis. Verder zijn er nog tal van andere ondersteunende partners. Met de toekenning van deze projectsubsidie kan dit project verder uitgewerkt worden.

Terug naar nieuws