Ringeleiding

Ringeleiding

Een ringleiding zorgt ervoor dat slechthorenden met een hoortoestel het geluid van televisie, radio of het geluid in de microfoon in een zaal kunnen beluisteren zonder storend omgevingsgeluid. Een luisteraar met een hoortoestel of cochleair implantaat kan gebruikmaken van de ringleiding door het toestel op de T-stand te zetten.

Het geluidssignaal wordt aangesloten op een versterker. Deze versterker zendt het geluidssignaal door een draad (de ring) die in lussen langs plint of plafond is aangelegd. Door middel van inductie ontvangt het hoortoestel het signaal uit de ringleiding.

De aanwezigheid van een ringleiding wordt aangeduid met het symbool dat u hiernaast ziet.

Neem gerust contact op indien u meer informatie wenst over ringleidingsversterkers.