Gateway RF Smartphone

Gateway RF Smartphone

De Lisa Gateway RF smartphone waarschuwt u via de smartphone wanneer er zich een gebeurtenis plaatsvindt (de deurbel of de telefoon rinkelt, het brandalarm gaat af,…).