Signolux Gateway

Signolux Gateway

De Signolux Gateway geeft een waarschuwing weer via je smartphone wanneer er zich een gebeurtenis plaatsvindt (bv.  wanneer de deurbel of de telefoon rinkelt, het brandalarm afgaat,…).  Hierbij knippert het lichtje van de plaatsgevonden gebeurtenis.