Alarmo-Detector

Alarmo-Detector

De Lisa alarmo detector neemt de waarschuwing van de rookmelders waar en stuurt deze daarna door naar de Lisa ontvangers. Hierbij wordt het signaal van de zender naar de Lisa ontvangers doorgestuurd via licht, trilling of geluid door het alarmo systeem.