(CONTRALATERAL ROUTING OF SIGNAL)

De geluidsgolf wordt door middel van de microfoon bij het dove oor opgenomen en aan het gezonde oor verder geleid, waar zich het gewone hoortoestel bevindt. Het normale horen van het gezonde oor wordt daarbij niet beïnvloed. Zo kunnen ook klanken die bij het dove oor aankomen opgenomen, in de hersenen verwerkt en ten slotte gehoord worden. Het richtingshoren is weer mogelijk. Het dagelijks leven wordt eenvoudiger.