't Oorhuis

aanpassing

Stappenplan

Stap 1 : NKO bezoek

Om recht te hebben op een proefperiode en tussenkomst van de mutualiteit, moet u eerst langs een neus-keel-oorarts (NKO-arts) om een voorschrift. Dat voorschrift blijft een half jaar geldig, u moet dus de proef starten binnen deze periode.

Stap 2 : Eerste bezoek hoorcentrum

Bij onze eerste kennismaking overlopen we een Cosi- vragenlijst om na te gaan welke problemen u ervaart en in welke hoorsituaties u zich meestal bevindt. Op deze manier hebben we een evaluatiedocument om later de vorderingen met uw hoortoestel te meten. 

Na verschillende onderzoeken zoals onder andere een spraakaudiogram geven we u advies omtrent de mogelijkheden en worden er voorbereidingen getroffen om de proefperiode op te starten.

Stap 3 : Proefperiode

Tijdens het tweede bezoek kan u het hoortoestel op proef komen halen om in uw eigen omgeving uit te proberen. We stellen het toestel af volgens uw wensen en behoeften, en leggen ook duidelijk uit hoe u het hoorapparaat moet gebruiken.

De proefperiode duurt minimun 14 dagen tot  twee maanden en net zolang tot u al dan niet tevreden bent.

Stap 4 : Controle

Na minstens twee weken proefperiode komt u terug op controle. U weet ons te zeggen wat goed of minder goed is verlopen en waar eventueel nog bijstellingen dienen te gebeuren. Nadien neemt u het apparaat terug mee om het in uw eigen omgeving verder uit te testen.

Stap 5 : Aankoop hoortoestel(len)

Als u tevreden bent met uw appara(a)t(en) en ze wil aankopen, brengen wij de nodige documenten in orde met het ziekenfonds. 

Bij aankoop van een hoortoestel heeft u de mogelijkheid om een servicecontract van 5j af te sluiten , dit is om hoge herstellingskosten te vermijden na 3j onze toestellen zijn bij de aankoop 3j gegarandeerd.

Bij de aankoop van een hoortoestel(len) verbinden we er ons toe om deze 5j gratis bij te regelen als ook het onderhoud uit te voeren.

Follow-up

Elke drie tot zes maanden moet u terugkomen om het apparaat te laten nazien en indien nodig te laten bijregelen, deze opvolging is gedurende 5 jaar inbegrepen in de totaalaanpassing van het hoortoestel(len). Om de zes maanden heeft u ook recht op een pakje batterijen bij de 6 maandelijks controle.